dinhnguyen98328

DGC vượt đỉnh cao mọi thời đại!!!!

Giá lên
HOSE:DGC   CTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
#Giao dịch tại vùng giá 41
#MA50 cắt MA200
#Tất cả MA hướng lên
#VOL có 2 tuần mua lớn và 1 tuần bán
#Giá Break kháng cự và test lại
#Giá nằm trên MA10
#MÁ10 gần MA20, gần hỗ trợ , sẽ dễ dàng thoát hàng nếu giá phá thủng hỗ trợ