TungLionKing

DGD/BTC - Binance Dự đoán xu thế

Giá lên
BINANCE:DGDBTC   None
DGD có xu thế chống đối lại BTC ( Đường giá sẽ đi ngược đường giá BTC ) Đây là nơi tránh báo tuyệt vời. Hiện tại BTC vẫn chưa thoát trendow dài hạn và liên tục test các mốc cản. do đó DGD sẽ giao động khá mạnh 10-20% . Các bạn nên cân nhắc DGD vào đầu các phiên giao dịch Á và Âu để chọn điểm mua vào đẹp. giá DGD có xu hướng giảm nhẹ đầu phiên và tăng lại vào cuối phiên

Bình luận