dinhnguyen98328

DGW có dấu hiệu nền giá thất bại???

HOSE:DGW   CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
phiên BREAK OUT với khố lượng khổng lồ ngày 19/8, sau đó là 3 ngày có hành động giá bất thường , nếu 1 trong 2 ngày tới giá rớt lại trong nền giá thì có thể xem như mình đã đu đỉnh .... 1 CON CHIẾN MÃ SẼ KO BJO QUAY LẠI VẠCH XUẤT PHÁT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.