DatTong

DHG, Công ty cổ phẩn dược Hậu Giang!

Giá xuống
HOSE:DHG   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
D1:
- Trước đo giá cho xu hướng đi lên mạnh
- Hình thành mô hình tam giác giảm giá
- Giá đã phá qua mức hỗ trợ
==> Dự báo giá sẽ đi xuống trong thời gian tới !