DatTong

DHG, Công ty cổ phẩn dược Hậu Giang!

Giá xuống
HOSE:DHG   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
D1:
- Trước đo giá cho xu hướng đi lên mạnh
- Hình thành mô hình tam giác giảm giá
- Giá đã phá qua mức hỗ trợ
==> Dự báo giá sẽ đi xuống trong thời gian tới !

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.