DamSan98

DIG VÀ BƯỚC NGOẶT ĂN ÍT NHẤT 30% TỪ VÙNG GIÁ 11

Giá lên
DamSan98 Cập nhật   
HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DIG

Thị trường đang bước vào 1 pha xoay chiều rất mạnh có thể giống cuối tháng 11/2022 đây được cho là cơ hội rất lớn so với rủi ro, nên phải quan sát thật kỹ.

Trong đó phải kể đến cổ phiếu DIG phân kỳ 3 đoạn cực mạnh.
Bình luận:
mua 11 và đã tăng hơn 80% lên giá 20.x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.