TradeProPremium

Chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh

TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
CÁC TỔ CHỨC, CON NGƯỜI VÀ DỮ LIỆU KINH TẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN S&P 500
Vì S&P 500 là tiêu chuẩn đánh giá chứng khoán Mỹ nên điều gì sẽ ảnh hưởng đến giá trị của nó liên quan đến tất cả những quyết định và số liệu ảnh hưởng đến kết quả của các công ty lớn ở Mỹ. Đó là, trong số những người khác:

Các chỉ số kinh tế về lạm phát (CPI, PPI, ...), niềm tin của người tiêu dùng (như Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Michigan), tăng trưởng (GDP), việc làm (Bảng lương phi nông nghiệp) và tiền lương (Mức lương trung bình theo giờ)
lãi suất do Hệ thống Dự trữ Liên bang, là hệ thống ngân hàng trung ương của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, quyết định. Nó được tạo ra vào ngày 23 tháng 12 năm 1913, với việc ban hành Đạo luật Dự trữ Liên bang, sau một loạt các cuộc khủng hoảng tài chính dẫn đến mong muốn kiểm soát tập trung hệ thống tiền tệ để giảm bớt các cuộc khủng hoảng tài chính. Jerome Powell là Chủ tịch thứ 16 của Cục Dự trữ Liên bang, phục vụ tại văn phòng đó kể từ tháng 2 năm 2018. Ông được đề cử vào vị trí Chủ tịch Fed bởi cựu Tổng thống Donald Trump và được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận.
Chính sách tài khóa, giao dịch thương mại, luật kinh doanhquyết định bởi chính quyền Hoa Kỳ (Joe Biden), nhưng cũng bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Janet Yellen) và Bộ Thương mại Hoa Kỳ (Wynn Coggins). Nhiệm vụ của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là duy trì một nền kinh tế vững mạnh và tạo ra các cơ hội kinh tế và việc làm bằng cách thúc đẩy các điều kiện cho phép tăng trưởng và ổn định kinh tế trong và ngoài nước, củng cố an ninh quốc gia bằng cách chống lại các mối đe dọa và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, và quản lý tài chính và nguồn lực của Chính phủ Hoa Kỳ một cách hiệu quả. Bộ Thương mại Hoa Kỳ là cơ quan hành pháp của chính phủ liên bang liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong số các nhiệm vụ của nó là thu thập dữ liệu kinh tế và nhân khẩu học để đưa ra quyết định kinh doanh và chính phủ, đồng thời giúp thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp
Giá năng lượng như điện, dầu, v.v ... vì chúng có tác động đến chi phí sản xuất của những công ty nằm trong S & P500.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.