GKFXPrimeVN

DJI (Dow Jones) tiếp đà tăng kỷ lục

Giá lên
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một quý đầu năm hết sức mỹ mãn và niềm vui sẽ chưa dừng lại. FED giữ nguyên lãi suất, bản tin NFP mới nhất có đến 192 nghìn việc làm mới được tạo ra. Các công ty công nghệ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Tất cả những điều đó giúp cho DJI tăng và sẽ tăng nữa. Mục tiêu giá và dừng lỗ đã thể hiện trên hình, anh em tham khảo.