NgocHaiPearlie

Thị trường CK Mỹ đang tăng trở lại.

TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Hiện tại CK Mỹ đang tăng trở lại sau khi đàm phán thương mại đang diễn ra và có thể cả 2 bên sẽ có được thỏa thuận.
Khả năng FED cắt giảm 0.5% đã tăng lên cũng là động lực hỗ trợ cho thị trường CK hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.