NgocHaiPearlie

Thị trường CK Mỹ đang tăng trở lại.

TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Hiện tại CK Mỹ đang tăng trở lại sau khi đàm phán thương mại đang diễn ra và có thể cả 2 bên sẽ có được thỏa thuận.
Khả năng FED cắt giảm 0.5% đã tăng lên cũng là động lực hỗ trợ cho thị trường CK hiện tại.