GKFXPrimeVN

Dow Jones (DJI), bán rồi lại mua!

Giá xuống
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Chiến tranh thương mại, căng thẳng với Iran, biểu tình ở Hồng Kong đã kéo thị trường chứng khoán Mỹ xuống và có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh sâu trong vài ngày tới trước khi chạm vào vùng 24800. Trên hình, chúng ta dễ dàng thấy DJI đã test lại đường trend line và bắt đầu lao dốc. Với những nhận định như vậy, nhà đầu tư có thể tham khảo bán khống DJI ngay lúc này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.