TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
  • VNINDEX tiếp tục có một tuần đi ngang quanh mức 930 - 980, thanh khoản đạt ~10k tỷ đồng. Chứng khoán và BĐS là 2 ngành đã tạo đáy và đi lên, những CP giảm sâu 2 tháng trước là những CP có đà phục hồi mạnh.
  • Chiến lược: tiếp tục lướt sóng CP và bán khi VNINDEX tiến sát vùng 1000 điểm.
  • VNINDEX chỉ thực sự ổn định khi 2 CP PDR/NVL thoát sàn thành công.
--
Chúc anh em giai dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.