anhd0

Dow Jones có thể sắp tạo đáy?

TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Dow Jones: đang có vùng hỗ trợ quanh 33K, là vùng biên dưới của kênh giá tăng hình thành từ tháng 3/2020, đó cũng là vùng giao cắt với biên trên của kênh giá tăng dài hạn hình thành từ năm 2009. Có thể thấy 2 vùng màu cam (giai đoạn từ T2/2018-T2/2020; và T1/2022 đến này) có đặc điểm vận động khá giống nhau. Chu kỳ này kéo dài 2 năm, cho nên sự dập dìu ở hiện tại có thể sẽ kéo dài tới đầu năm 2024 trong phạm vi 33K-36K. Ở cuối chu kỳ trước (sau khi giai đoạn sw 2 năm kết thúc), một cú sập xảy ra do biến cố covid, vì đây là sự kiện hiếm hoi xảy ra không mang tính chu kỳ, nên có thể hy vọng sang năm 2024 khi FED bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ có thể sẽ giúp tt hồi phục mạnh.

Còn hiện tại, Dow Jones đang tiếp cận sát vùng hỗ trợ mạnh có hy vọng cho nhịp phục hồi sắp xảy ra giống với giai đoạn tháng 10/2019.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.