GKFXPrimeVN

Dow Jones (DJIA) bán để thu lợi từ thương chiến!

Giá xuống
DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Cuộc chiến thương mại kéo dài có thể khiến kinh tế Mỹ hạ nhiệt và kéo theo đó là sự suy giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ, được thể hiện qua Dow Jones hoặc S&P500 . Hiện tại rất khó để kết thúc cuộc chiến thương mại này trong ngắn hạn nên khả năng DJIA trược dài còn tiếp tục. Chiến lược như hình trên, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.