HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường chứng khoán mỹ tối ngày 30.6.2023

DJ:DJI   Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
Lạm phát hạ nhiệt là yếu tố quyết định lãi suất của Fed
Bằng chứng cho thấy giá cả đang hạ nhiệt là một yếu tố mà Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ xem xét trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 7 để quyết định lãi suất. Các nhà giao dịch kỳ hạn đang đặt cược vào xác suất lớn hơn 85% rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một phần tư điểm phần trăm, ngay cả sau khi tạm dừng tăng lãi suất trong tháng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.