Sinvestvn

Xu hướng DOW JONES.

Giá xuống
TVC:DJI   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Chỉ số Dow Jones đang có xu hướng đi ngang trên khung thời gian ngày.
Xu hướng sắp tới Dow Jones sẽ giảm về hỗ trợ vùng 23600.
--> SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.