HoangMinhchannel

DL1 hồi phục sau khoảng thời gian giảm

Giá lên
HNX:DL1   ALPHA SEVEN GROUP
DL1 trong ngắn hạn đang có tín hiệu hồi phục tương đối mạnh sau khoảng thời gian giảm điểm từ đầu năm cho đến nay.

Hiện tại, giá đang hinh thành mẫu đảo chiều vai đầu vai tương đối rõ ràng, đồng thời cũng đã có sự xác nhận của lực cầu trong ngắn hạn.

Dự kiến mốc target của DL1 trong thời gian tới sẽ quanh khu vực 22.00 - 22.4.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex