David_Dodan

Cách đếm sóng đớn giản, hiệu quả với biểu đồ Line

BINANCE:DLTBTC   None
Có lẽ nhiều bạn gặp vấn đề với đếm sóng Elliot khi liên tục bị vi phạm nguyên tắc sóng: sóng 4 vi phạm vào vùng sóng 2, sóng 3 quá ngắn, khó nhận ra sóng... có quá nhiều nến rút chân, bạn không biết đỉnh hay đáy sóng kết thúc ở đâu, khó nhận biết 2 đỉnh, đáy. Có một cách đơn giản là bạn chuyển biểu đồ của mình sang biểu đồ LINE, khi đó bạn đếm sóng rất dễ dàng.


Và đây, một coin pump điên rồ trong mùa tới với cách đếm sóng đơn giản ABC xuống và 12345 lên. :))
Bạn cứ thử mở biểu đồ nến và line mà xem, sẽ rất khác nhau đấy. Còn cách đếm làm sao để ra sóng lên 12345 như thế nào mình xin chia sẻ ở phần khác nhé.

Vào vùng giá hiện tại.
SL: không
TP: 15-26k Santoshi

-Good Lụck-

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.