BINANCE:DOCKBTC   DOCK / Bitcoin
Xu hướng giảm xuất hiện, sóng hiệu chỉnh cần thiết để cho xu hướng giảm hoàn thành

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures