BINANCE:DOCKBTC   DOCK / Bitcoin
Xu hướng giảm xuất hiện, sóng hiệu chỉnh cần thiết để cho xu hướng giảm hoàn thành