canhlinh

Bay lên nào DOCK

Giá lên
BINANCE:DOCKUSDT   DOCK / TetherUS
Dock đang chuan thực hiện cho một việc thiệt lập đường bay thẳng lên không trung
Bình luận: Thủng trendline thì cắt lỗ tuyệt đối.
Bình luận: Có bạn nào vào DOCK không.
Mình ALL IN lúc 0.095. Sẽ bán dần theo thứ tự 0.015 0.017 0.02 0.025
Bình luận: Cản 12 quá mạnh. Vùi dập bao nhiêu lý tưởng. Thôi ăn ít vậy