canhlinh

Bay lên nào DOCK

Giá lên
canhlinh Cập nhật   
BINANCE:DOCKUSDT   DOCK / TetherUS
Dock đang chuan thực hiện cho một việc thiệt lập đường bay thẳng lên không trung
Bình luận:
Thủng trendline thì cắt lỗ tuyệt đối.
Bình luận:
Có bạn nào vào DOCK không.
Mình ALL IN lúc 0.095. Sẽ bán dần theo thứ tự 0.015 0.017 0.02 0.025
Bình luận:
Cản 12 quá mạnh. Vùi dập bao nhiêu lý tưởng. Thôi ăn ít vậy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.