Ryo_New

DODOUSDT 02/08/2021

Giá lên
BINANCE:DODOUSDT   DODO / TetherUS
Long theo chart -> đã break trend giảm theo khung ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.