PhanDinhThai

DOGE - chờ bứt phá mạnh mẽ

PhanDinhThai Cập nhật   
BITTREX:DOGEBTC   Dogecoin / Bitcoin
DOGEBTC
trong đồ thị cách đếm sóng chính của mình cho đồ thì DOGE.
Có vẻ như DOGE sẽ có một đợt về sâu hơn nữa để đi hết chu kỳ sóng C trong sóng giảm ABC của mình, trong sóng C bao gồm 5 sóng nhỏ và hiện tại theo cách đếm sóng của mình thì mới chỉ hoàn thành sóng 4.
chỉ số RSI tăng đều là một tín hiệu tốt.
Lời khuyên của mình là bắt đầu mua vào DOGE ngay từ bây h với mức kì vọng đã được thể hiện trong hình.
Win rate ratio là rất đẹp, mình sẽ ko dùng stoploss cho kèo DOGE này, tuy nhiên nếu bạn muốn stoploss thì có thể tham khảo như mình đã nêu trên.
Thời gian kì vọng cho DOGE là từ 1 tuần cho đến 6 tuần cho tất cả target.
Happy trading!
Bình luận:
Góc nhìn từ đồ thị tuần, rất tiềm năng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.