xuanhaimmoer

DOGE/BTC - Chuẩn bị vùng mua tốt cho đợt tăng sau đó

POLONIEX:DOGEBTC   Dogecoin / Bitcoin
Vừa rồi chúng ta vừa trải qua đợt giảm mạnh của DOGE mà tôi đã báo trước cho các bạn :

( bài phân tích bằng Tiếng Anh sau này sẽ chú ý làm đều cho bên Việt Nam mình )

Trong bài này tôi cho các bạn 2 vùng mua đẹp và mọi người cản rải vốn đều để đầu tư con này. Mục tiêu trong trung hạn là vùng trên mà tôi đã đánh dấu.

Chúc may mắn. Good luck for all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.