BITTREX:DOGEBTC   Dogecoin / Bitcoin
DOGE/BTC sẽ phục hồi lên vùng 61 - 64
Nếu có nến ngày đóng dưới 44 thì đợt phục hối thất bại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.