Thaiteamtrader

DOGEUSDT đang kiểm tra mức kháng cự 4h

BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
#DOGEUSDT đang kiểm tra mức kháng cự 4h
DOGEUSDT đang thử nghiệm đường xu hướng 4 giờ lịch sử của nó, điều này cho thấy rằng giá có thể trải qua một biến động giá đáng kể trong tương lai gần.

Hơn nữa, hành động giá đang tạo ra một mô hình vai đầu vai nghịch đảo, một mô hình đảo chiều tăng giá xảy ra sau một xu hướng giảm. Mô hình này đang hình thành bên dưới vùng cung , đây là vùng kháng cự trước đây đã ngăn giá tăng cao hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.