BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Tuy có 1 cú phục hồi nhẹ nhưng qua biểu đồ thấy lực mua cho DOGE cực kỳ yếu và chỉ được hỗ trợ bởi FOMO.
Tuy nhiên khối lượng giao dịch vẫn khá cao cho thấy sự tin tưởng của cộng đồng vẫn là rất lớn

Chờ mua lên sau khi có tín hiệu mua mạnh

Entry: 0.3
Mục tiêu gần: 0.385-0.4
Kỳ vọng: 0.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.