trum98pk

BIỂU ĐỒ Giao dịch Bán DOGEUSDT trong4 giờ kích hoạt MUA.

Giá lên
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Xin chào tất cả các bạn, nếu bạn thích ý tưởng, đừng quên ủng hộ bằng một like và theo dõi .
DOGE đang giao dịch giảm giá tổng thể bên trong kênh màu đen. và nó hiện đang kiểm tra lại kênh giá giới hạn dưới hợp lưu vùng hổ trợ/ màu vàng

hiện tại giá đang kiểm tra lại vùng màu vàng vùng hổ trợ mạnh .và hành động giá thấy sự suy yếu của phe gấu.phe bò đang chiếm mạnh mẽ khu vục này,chúng ta sẽ mua lên cho doge .

Do đó, khi giá tiếp cận đường kênh giá màu đen thấp hơn và hỗ trợ vàng, chúng tôi sẽ tìm kiếm các thiết lập mua .

Vì vậy, chúng tôi sẽ kích hoạt 1 lệnh mua lên vì hình thành và sau đó mua sau khi một cây nến xung lượng tăng hình thành xung quanh nó để coi đó là cú swing kích hoạt của chúng tôi.

chú ý :anh em chốt những vùng màu đỏ khi có những cấy nến xung lượng giảm.
Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro .
chúc may mắn.
Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.