vuongdq2121

DOGE không lẽ thua SHIB

Giá lên
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
DOGE không lẽ thua SHIB
phá trend và bát đầu sóng tăng anh em nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.