xr5nq9gnpz

Doge 1 day

Giá xuống
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Liệu bản của tôi có đi xu hướng trong 1 ngày
Và sẽ có dấu hiệu bump lại trong 2 3 ngày nx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.