trum98pk

BIỂU ĐỒ Giao dịch Bán DOGEUSDT trong4 giờ kích hoạt bán.

Giá xuống
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Xin chào tất cả các bạn, nếu bạn thích ý tưởng, đừng quên ủng hộ bằng một like và theo dõi .
DOGE đang giao dịch tăng giá tổng thể bên trong kênh màu đen. và nó hiện đang kiểm tra lại kênh giá giới hạn dưới hợp lưu vùng hổ trợ/ màu vàng

hiện tại giá đang kiểm tra lại vùng màu đỏ là vùng kháng cự .và hành động giá thấy sự suy yếu của phe bò.chúng ta sẽ bán ngắn .

Do đó, khi giá tiếp cận đường kênh giá màu đen thấp hơn và hỗ trợ vàng, chúng tôi sẽ tìm kiếm các thiết lập mua theo xu hướng.

trên H4

Vì vậy, chúng tôi sẽ chờ đợi một tín hiệu tăng hình thành xung quanh nó để coi đó là cú swing kích hoạt của chúng tôi.

Kích hoạt =>chờ đợi cho đợt dao động thứ hai đó hình thành và sau đó mua sau khi một cây nến xung lượng đóng trên nó.


Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro .
chúc may mắn.
Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.