TranHoaiNam2111

Mua DOGEUSDT Trung hạn

Giá lên
TranHoaiNam2111 Cập nhật   
BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Mua DOGEUSDT: (R:R=3.0)
Entry: 0.240
Stop Loss: 0.190 (20.8%)
Take Profit: 0.39 (62.5%)
Cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Giao dịch đang hoạt động:
Mua gia tăng DOGE tại 0.314
Dời Stop Loss: 0.30
Take Profit 1: 0.39
Take Profit 2: 0.445
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Chạm cắt lỗ 0.30.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.