khoahuynh

25-07-2021: hãy để mắt đến con DOT này nha

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Giá DOT đã phá gãy đường trend giảm trên đồ thị H4 rồi. Ta chờ một sóng điều chỉnh test về trendline là múc lên nha.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.