Thaiteamtrader

Cặp #DOTUSDT Đỉnh mới cao hơn- @Thaiteamtrader

BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOTUSDT gần đây đã có một đột phá từ mô hình nêm giảm.
Nêm giảm là một mô hình biểu đồ đảo chiều tăng giá được hình thành khi giá đang có xu hướng giảm nhưng bắt đầu hội tụ trong một phạm vi chặt chẽ hơn.
Mô hình này được đặc trưng bởi một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn được kết nối bởi hai đường xu hướng dốc xuống.

Sự bứt phá khỏi mô hình nêm giảm là một tín hiệu tăng giá cho thấy xu hướng đang đảo ngược và giá có thể sẽ tăng lên. Trong trường hợp của DOTUSDT, giá đã kiểm tra lại ngưỡng kháng cự hàng ngày dưới dạng hỗ trợ và bắt đầu tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.