BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Ngày 5 tháng 10 năm 2021 !

$DOT có vẻ như đang muốn break-out và sẽ pump khi vượt qua resistance.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.