vuongdq2121

DOT có tín hiệu lên

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
DOT có tín hiệu lên
Đánh ngắn khung H1
RSI dự báo trong ngắn hạn sẽ có nhịp hồi phục anh em có thẻ lướt sóng

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.