BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Hiện tại Dot đang ở vùng hỗ trợ cực mạnh trong khung nến ngày. ( 3 đáy )
Thuận theo xu hướng cho mùa Altcoin sắp tới .
Dot là một trong những đồng coin không thể bỏ qua.
Tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.