HungPK

LONG DOTUSDT tại 3.9, target 5.5

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
LONG DOTUSDT tại fibo 61.8, đồng thời là vùng hỗ trợ mạnh.

LONG DOTUSDT tại 3.9, target 5.5, out 3.5

Chúc anh em may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.