phongson

DOT có thể điều chỉnh về 20

BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Với việc BTC đang điều chỉnh khá mạnh mẽ thì DOT cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng từ BTC , nhưng không nên sợ hãi vì DOT cũng như BTC đều đang có phase điều chỉnh và vẫn nằm trong thị trường tăng giá.
Khả năng BTC về test hỗ trợ 40k là hiện hữu, DOT cũng có thể giảm về tới hỗ trợ quanh 20 trước khi tăng lại. Chờ mua hàng giảm giá quanh 20 nha mọi người.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.