NhatHoang_DataAnalysis

DOT USDT Chu kỳ tăng trưởng DOT hướng tới 29 USDT

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Như các bài viết phân tích trong qua trình dự đoán từ tháng 7 trên kênh youtube timbitfinance về lộ trình altcoin tháng 8 hiện vẫn đang đi đúng kế hoạch . Mình cập nhật tiếp xu hướng altcoin đến cuối tháng 8 đầu tháng 9 .
- DOT là một altcoin có nền tảng tốt và đang tiến về 29 usdt .https://twitter.com/NhatHoa95413867

-> Các chu kỳ giá của tháng này đang mở ra sáng sủa với các altcoin , tuy nhiên anh em hay cẩn thận và luôn có SL với mọi tình huống và quản trị vốn thật tốt .
-> Chu kỳ của altcoin sẽ chỉ bị ảnh hưởng trước những tình huống xả gãy trend của đồ thị bít coin nếu bít coin xuống dưới 35K.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.