nguyendbach

DPM - Dòng tiền bắt đầu dịch chuyển

Giá lên
HOSE:DPM   TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
DPM - Dòng tiền bắt đầu dịch chuyển
Hiện tại DPM đang tạo nền giá và tích lũy tại vùng 17-18.
Đám mây Ichimoku cũng cho tính hiệu tích cực.
Đồ thị nến cũng đang vận hành tốt theo hướng tăng giá, đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Có thể tích lũy cùng DPM khi dòng bank bắt đầu ở ngưỡng cao và dòng tiền sẽ dần dịch chuyển.
Bình luận: Tuy giá vẫn đang trong xu thế giảm nhưng đường CCI đang bắt đầu có tín hiệu đảo chiều.
Nến đang dần dịch chuyển vào dải mây xanh của chỉ báo đám mây Ichimoku.
Tuy vậy, các đường RSI và MFI thì lại ko mấy khả quan lắm.
Quan sát thêm để xác nhận tín hiệu mới.
Bình luận: DPM bán 19