dinhnguyen98328

DPM lần thứ 3 vượt ải downtrend dài hạn, liệu có thành công ?

HOSE:DPM   TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
trước mắt là ngay trên đầu là 1 cái cản khá căng, mà nhiều lần đường chạm tới rồi quay đầu, có lẽ vùng mua an toàn giá 17k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.