Cowboyyy

DPR - Cổ phiếu trú bão??

Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:DPR   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Xin mời các nhà đầu tư trang bị cho mình ít thông tin cơ bản.
Sau đó chúng ta hãy xem qua một vài con số, ít chỉ báo xem thế nào nhé? Let go. .
Nhìn qua khung tuần ta có thể thấy vài điều cơ bản:
Giá tốt đi kèm với volume lớn và các chỉ báo đều trên mức 50, cho thấy khả năng cao giá có thể tăng nữa.
Ta sẽ có một kế hoạch tương đối cho các nhà đầu tư dài hạn:
Nhìn qua D3: ta có thể thấy giá đã tăng
Như vậy ta có thể liên tưởng đến một kịch bản ngắn hạn hơn.
Và nếu chờ tại vùng giá (B) ta sẽ có một điểm vào cực đẹp R/r>2. Rất ok.
Ở D1 thực sự không có quá nhiều điều để nói.
Như vậy tổng kết:
1. Các nhà đầu tư có thể nhảy vào lúc này có tỉ lệ R/r ~1 không tốt lắm nhưng được cái nằm trong thị trường rồi. Khỏi phải lo nghĩ.
2. Các nhà đầu tư có thể kiên nhẫn chờ hồi về mức giá tầm Fibo 38.2. để mua. Tất nhiên trong trường hợp xấu giá không về đến đó
thì đánh mất cơ hội. Nhưng bù lại sẽ có tỉ lệ R/r> 2 khá tốt. Và trong trường hợp xấu nhất thị trường đi ngược hướng dự đoán thì có thể sẽ là mất ít hơn.
3. Đứng ngoài xem người khác chơi cờ và bỏ lỡ cơ hội
Bình luận: Update
Bình luận: Đường giá thực tế sideway trong chiếc hộp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.