GoValue

DQC: Khi chất lượng đi kèm với giá trị

Giá lên
HOSE:DQC   CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
GoValue vẫn giữ nguyên mức định giá đối với DQC , cụ thể:

#Base: 41.100 đồng/cổ phiếu
#Conservative: 30.000 đồng/cổ phiếu
#Worst: 26.000 đồng/cổ phiếu
Do đó, GoValue khuyến nghị BUY với mức giá thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ win-loss hơn 2.7x.

Với mức giá hiện tại trong khoảng 26.x – 27.x, bạn hoàn toàn có thể mua bất kỳ lúc nào.

Và 1 thông báo quan trọng…

DQC sẽ mua lại 3.7 triệu cổ phiếu quỹ…
…tương đương hơn 10% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành.

Điều này có ý nghĩa gì?

Ban lãnh đạo DQC đang nhìn thấy cổ phiếu đang giao dịch quá thấp so với giá trị thực của công ty.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.