Wave_Tracker

Cái kết cho sự chống lại xu hướng

Giá lên
HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Mình đẫ múc xả, múc xả rồi lại múc DXG hơn chục vòng từ giá lòng đất lên tới 44k. Vì sao?
Vì đi đúng xu hướng, KHÔNG THỂ KHÔNG GIÀU.
☠️☠️☠️ KẺ CHỐNG XU HƯỚNG MỒ ĐÃ XANH CỎ.
ps: Nếu bạn không thể nhận định xu hướng ngắn, đừng ra zô như mình, chết bởi sự tiếc nuối bỏ lỡ sóng thần đấy. Chỉ buy and hold thôi!!!!

DXG 70 ON THE GO 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.