HHermes

DXG có thể chinh phục 22.2 - 23.2 (view 2-3 tháng), thủng 17.5

Giá lên
HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
DXG có thể chinh phục 22.2 - 23.2 (view 2-3 tháng), thủng 17.5 cắt lỗ