xuanhaimmoer

Dollar Index Chart (DXY) - Xu hướng tăng

INDEX:DXY   US DOLLAR CURRENCY INDEX
Chúng ta đang trong xu hướng tăng , mục tiêu là điểm vẽ Fibonacci trên hình.

Good luck !