Shin_ichimoku

Phân tích DXY dưới góc nhìn của ichimoku

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
𝑷𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒔𝒐̂́ 𝑼𝑺𝑫(𝑫𝑿𝒀) 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 22/3
1️⃣Theo chart H4 đường giá vẫn chưa hình thành xong mẫu hình sóng giảm theo Dow vì vậy điểm SELL tiếp tục ở mức giá 98.6 theo vùng fibonacci 50% và 61.8% không được hình thành.
Bên cạnh đó dự đoán thời gian lệch chu kỳ 29 và lệch 2 nến lùi, hiện tại cũng đã bị phá vỡ.
2️⃣Cấu trúc giá hiện tại đang có xu hướng di chuyển trong trend và đang hình thành mẫu hình tam giác thu nhỏ.
Xét về chiều hướng dài hạn ở biểu đồ liên kết khung thời gian D1-W1 theo góc nhìn của timing đỉnh cho thấy đường giá đã đạt đỉnh. Vì vậy rất có thể đường giá sẽ phá vỡ trendline đáy của phần tam giác thu nhỏ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.