Chỉ số đồng đô la Mỹ DXY

DXY TVC
DXY
Chỉ số đồng đô la Mỹ TVC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Gần đây
Tổng thời gian

Hồ sơ

Chỉ số Đô la Mỹ thể hiện sức mạnh của đồng đô la so với một rổ tiền tệ chính. DXY ban đầu được Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ phát triển vào năm 1973 để cung cấp giá trị trung bình có trọng số thương mại song phương bên ngoài của đồng đô la Mỹ so với tiền tệ toàn cầu. Chỉ số Đô la Mỹ tăng khi đồng Đô la Mỹ tăng "strength" (giá trị) so với các loại tiền tệ khác. Sáu loại tiền tệ sau đây được sử dụng để tính toán chỉ số:

Euro (EUR) 57,6% trọng lượng
Japanese yen (JPY) 13,6% trọng lượng
Pound sterling (GBP) 11,9% trọng lượng
Canadian dollar (CAD) 9,1% trọng lượng
Swedish krona (SEK) 4,2% trọng lượng
Swiss franc (CHF) 3,6% trọng lượng

Các Mã liên quan

Dow Jones FXCM Dollar Index
 
   
Hợp đồng tương lai Chỉ số USD
 
   
Đô la Mỹ / Euro
 
   
Euro / Đô la Mỹ
 
   
US DOLLAR INDEX® FUTURES