MinhAnhhh

DYDXUSDT – Vào xem nha 😊

Giá lên
CRYPTOCAP:DYDX   Market Cap DYDX, $
DYDX đã công bố trên Twitter về thông báo ra mắt @dydxfoundation, một tổ chức độc lập có trụ sở tại Zug, Thụy Sỹ. Đây chính là bước quan trọng đầu tiên trong hành trình hướng tới sự phân quyền hoàn toàn của giao thức DYDX.

Từ biểu đồ H4 của chỉ báo Future Carrera, Tín hiệu Long đầu tiên xuất hiện vào ngày 26/9, Lợi nhuận tính đến hiện tại là 45.15%!!!!
Chỉ cần tín hiệu chuyển màu có thể tham khảo đóng vị thế 😊

Chúc các bạn có một ngày giao dịch Thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.