bigbangplaygame

DYDX đang chờ đợi nó

Giá lên
BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
DYDX chờ đợi break qua khỏi trendline để xác định xem xuống tiếp hay lên hồi phục, tôi nghĩ khoảng 70% là sẽ lên lai

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.