Whale-D

NHẬN ĐỊNH DYDX KHUNG D 16/3/2023

BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
-cấu trúc ngắn hạn tăng

- DYDX đang đi theo mẫu hình zigzag điều chỉnh theo xu hướng tăng ,mức cản hỗ trợ là 1.453

- Nếu giá tăng mạnh breakout đóng nến vượt đỉnh 3.6, Ta chờ mua ở hỗ trợ 2.871.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.