Mình vừa tập tành chơi coin và học trên youtube để vẽ trend mong mọi người góp ý nha